Brandpreventie Antwerpen

Brandpreventie Antwerpen heeft zich ontwikkeld tot een toonaangevende onderneming, die zich ten doel stelt om bedrijven, instellingen en particulieren te voorzien van een degelijk advies inzake brandpreventie, signalisatie en allerhande blusmiddelen.

Wij zijn een gecertificeerd bedrijf en leveren en installeren uitsluitend materialen die voldoen aan alle wettelijke vereisten en voorzien zijn van alle van toepassing zijnde goedkeuringen. Een veilige woon- of werksituatie begint met een gedegen indeling van de ruimten door brandpreventie Antwerpen, zo dienen er voldoende detectieapparaten aanwezig te zijn en de juiste blusmiddelen. Brand gaat altijd gepaard met rookvorming, daardoor wordt het zicht belemmerd en dienen nooduitgangen duidelijk aangegeven te zijn.

Signalisatie voor blusmiddelen en vluchtwegen

Om de plaats van blusmiddelen aan te duiden en vluchtwegen te accentueren levert en plaatst brandpreventie Antwerpen pictogrammen. De werking van brandpreventieve maatregelen wordt beïnvloed door goed onderhoud. Wij controleren op regelmatige basis de brandmeld installaties en de toestand van de brandblusapparaten desgewenst, zodat u altijd verzekerd bent van een goede werking, mocht een onvoorzien voorval zich voordoen. Bij periodieke controles voorzien wij u van een attest, waarmee u wettelijk kunt aantonen dat uw installatie goedgekeurd is en voldoet aan alle kwaliteitseisen.

Brandblussers kopen in Antwerpen

Ons assortiment aan brandpreventiematerialen en blussystemen is zeer uitgebreid en omvat onder andere rookmelders, brandblussers, branddekens, brandhaspels en vlamdovende vuilbakken. Een correcte plaatsing van deze voorzieningen is essentieel in geval van nood en kan een vlotte evacuatie mogelijk maken. Doordat brandpreventie Antwerpen uitsluitend de beste materialen aanwendt, bent u altijd verzekerd van een optimaal eindresultaat.

In de loop der tijd hebben wij een grondige vaardigheid verworven en we houden onze vakkennis altijd op peil, waarmee wij ons op de hoogte houden van technologische ontwikkelingen. Een betrouwbare brandpreventie en brandbestrijding is van levensbelang, reden genoeg om dat aan een betrouwbaar en gespecialiseerd bedrijf over te laten, contacteer ons voor de vele mogelijkheden, wij ontzorgen u volledig, zodat u veilig kunt werken of wonen.

Onze locatie

Onze Gegevens

Archimedeslaan 52
2650 Edegem

Tel: 0496 47 05 28
Mail: luc.wils@live.be

Contact Pagina